Category Archives: Qui som?

QUI SOM?

 

Estem treballant dins l’àmbit de Sant Feliu de Guíxols com a grup organitzat des del 1996. El 1999 es funda la Xarxa Solidària i el 2002 ens constituïm com a ONG.

Com a associació ens mou la solidaritat amb zones empobrides per ajudar a aturar l’abisme que ens separa. Nosaltres treballem per aquest objectiu i vetllem perquè la societat hi participi. 

En els seus orígens la Xarxa Solidària estava formada únicament per persones residents a la localitat de Sant Feliu de Guíxols. Avui en dia ens enorgulleix poder dir que una gran quantitat de voluntaris/es i cooperants son d’altres localitats. Aquesta pluralitat ens ha ajudat a créixer i a enriquir-nos gràcies a les diferents perspectives de treball i a la major possibilitat de difusió. 

Aquest enriquiment ha fet que la Xarxa Solidària creixi donant així un pas endavant i la major prova d’aquest creixement ha estat l’ampliació de la nostra àrea de treball. Actualment tenim la gran satisfacció de treballar amb El Salvador, Equador, Moçambic, Filipines i Catalunya.

 

 

 

QUE FEM?

 

Tenim tres línies d’actuació: 

Projectes de cooperació al desenvolupament: Els projectes en els que treballem són proposats per les comunitats. Elles són les que trien les seves prioritats i nosaltres intentem proporcionar les eines necessàries, a les quals no tenen accés, per poder solucionar-les. Una altra condició per a dur a terme els projectes és la implicació i participació directa dels beneficiaris i de la comunitat. 

Promoció de Comerç Just: Oferim productes de qualitat que garanteixen els drets dels treballadors del país productor (salaris dignes, igualtat home-dona, respecte a l’entorn social i natural…) i que permeten el desenvolupament de la població.  

Sensibilització: Organitzem xerrades, exposicions, dossiers educatius… per informar i difondre la situació en la que es troben les comunitats amb les que cooperem. Això, a més a més, permet que la gent conegui la feina que duem a terme i que reflexioni el conjunt de la societat sobre la situació en altres països.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Línies bàsiques d’actuació de Xarxa Solidària

 • Xarxa Solidària prioritza projectes autosuficients i productius, evitant crear situacions de dependència en la mesura del possible.
 • Aquests projectes s’han de desenvolupar amb la participació directa i continuada de les persones beneficiàries, tant en la planificació com en l’execució i avaluació de les obres i accions projectades, en el sentit que els beneficiaris i les beneficiàries siguin subjectes actius i protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat social.
 • Xarxa no proposa mai projectes sinó que és la gent de les pròpies comunitats, que són qui coneixen les seves necessitats, qui ho fan. Un cop proposats, l’entitat selecciona els que són viables i intenta trobar una subvenció.
 • Els projectes han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries, contribueixin a l’autogestió i l’autosuficiència de les comunitats i les fomentin.
 • Els projectes i l’entitat han de tenir en compte la manera de ser i de pensar de les comunitats, respectant-ne la identitat històrica i cultural.
 • Els projectes són promoguts conjuntament amb organitzacions socials dels països amb els quals col·laborem que, com a contraparts, ofereixen garanties suficients per aconseguir els objectius previstos.
 • Aquests projectes han de fonamentar-se en l’equitat i la tolerància.
 • Les accions als països on cooperem sempre han de respectar el medi ambient i les construccions tradicionals.
 • Els projectes amb què treballem han de respectar, per sobre de tot, els drets humans.
 • En tots els projectes i actuacions es té en compte la perspectiva de gènere.
 • Xarxa, a més dels projectes de cooperació, treballa per sensibilitzar la població de les desigualtats i en la comprensió d’altres  cultures.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres…

 

Xarxa Solidària

Plaça Salvador Espriu s/n

17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona) | NIF: G-17724279

WEB: www.xarxasolidaria.com

MAIL: mailto:info@xarxasolidaria.com