LÍNIES D’ACTUACIÓ

Línies bàsiques d’actuació de Xarxa Solidària

 • Xarxa Solidària prioritza projectes autosuficients i productius, evitant crear situacions de dependència en la mesura del possible.
 • Aquests projectes s’han de desenvolupar amb la participació directa i continuada de les persones beneficiàries, tant en la planificació com en l’execució i avaluació de les obres i accions projectades, en el sentit que els beneficiaris i les beneficiàries siguin subjectes actius i protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat social.
 • Xarxa no proposa mai projectes sinó que és la gent de les pròpies comunitats, que són qui coneixen les seves necessitats, qui ho fan. Un cop proposats, l’entitat selecciona els que són viables i intenta trobar una subvenció.
 • Els projectes han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries, contribueixin a l’autogestió i l’autosuficiència de les comunitats i les fomentin.
 • Els projectes i l’entitat han de tenir en compte la manera de ser i de pensar de les comunitats, respectant-ne la identitat històrica i cultural.
 • Els projectes són promoguts conjuntament amb organitzacions socials dels països amb els quals col·laborem que, com a contraparts, ofereixen garanties suficients per aconseguir els objectius previstos.
 • Aquests projectes han de fonamentar-se en l’equitat i la tolerància.
 • Les accions als països on cooperem sempre han de respectar el medi ambient i les construccions tradicionals.
 • Els projectes amb què treballem han de respectar, per sobre de tot, els drets humans.
 • En tots els projectes i actuacions es té en compte la perspectiva de gènere.
 • Xarxa, a més dels projectes de cooperació, treballa per sensibilitzar la població de les desigualtats i en la comprensió d’altres  cultures.

Deja un comentario